2 Το έργο «Καταγραφή, συντήρηση και ψηφιοποίηση του Αρχείου της εταιρείας Εργοληπτική ΑΕ»

Περιλαμβάνει την ταξινόμηση, τη συντήρηση και την ψηφιοποίηση των τεκμηρίων του Αρχείου της εταιρείας Εργοληπτική ΑΕ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές που ακολουθούνται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τα τεκμήρια θα καταχωριστούν σε πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάζεται ειδικά για το συγκεκριμένο Αρχείο, το περιεχόμενο του οποίου θα είναι προσβάσιμο από όλους. Το Αρχείο θα συνδυαστεί με το ψηφιακό αποθετήριο των καταγεγραμμένων κτιρίων που έχει δημιουργήσει η MONUMENTA, προσφέροντας ένα δυναμικό πληροφοριακό σύστημα για την εξερεύνηση και τη μελέτη της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής.

Προκειμένου να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του Αρχείου, θα πραγματοποιηθούν ποικίλες παράλληλες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολιτιστικούς φορείς ενώ ένας μικρός αριθμός τεκμηρίων του Αρχείου θα αποτελέσει αντικείμενο μόνιμης έκθεσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.