Συντελεστές

Δομή και περιεχόμενο ιστότοπου: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Σχεδιασμός: Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος, Δημήτρης Παπάζογλου (dimitrispapazoglou.com), Γιώργος Τριανταφυλλάκος (backpacker.gr), Axel Peemoeller
Ανάπτυξη και διαχείριση έργου: Tool (www.tool.gr) και Indice (www.indice.gr)