Σχέδιο Οργανισμού Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Το Σχέδιο Οργανισμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), όπως διαμορφώθηκε με τη συνεργασία της εποπτεύουσας αρχής, έχει εγκριθεί από το Εφορευτικό Συμβούλιο της ΕΒΕ και έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.