6.7 Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Για παλαιότερους διαγωνισμούς/ προκηρύξεις ανατρέξτε στον παλαιό ιστότοπο (legacy site).

14-06-2018 Συνοπτικός διαγωνισμός φύλαξης ΕΒΕ:

Σχετικά αρχεία Αναρτημένο ΤΕΥΔ φύλαξης EBE 6-2018Αναρτημένος συνοπτικός διαγωνισμός φύλαξης ΕΒΕ 6-2018ΤΕΥΔ φύλαξης EBE 6-2018

07-03-2018 Πρόσκληση προμήθειας εξοπλισμού αποκατάστασης λειτουργίας του κόμβου δημοσίων βιβλιοθηκών και μετάπτωσης των δεδομένων σε υποδομές της ΕΒΕ:

Σχετικά αρχεία Πρόσκληση προμήθειας εξοπλισμού