6 Μέγαρο Γεωργίου Αργυρίου

Μέγαρο Γεωργίου Αργυρίου
Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και Υψηλάντου, Πειραιάς

Το 1924, ο πολιτικός μηχανικός Ιωάννης Ζολώτας εκπονεί τα σχέδια του Μεγάρου Γεωργίου Αργυρίου με την εταιρία «Εργοληπτική ΑΕ» να αναλαμβάνει την κατασκευή του.

Ο φάκελος του εν λόγω κτηρίου από το Αρχείο της Εργοληπτικής περιέχει σχέδια, επιστολές, προϋπολογισμούς, απολογισμούς δαπανών, στατικούς υπολογισμούς, πίνακες κατασκευής κ.ά. Τα σχέδια περιλαμβάνουν 19 πρωτότυπα σε ημιδιάφανο χαρτί, 20 αντίγραφα κυανοτυπίας και 12 αντίγραφα θετικής εκτύπωσης. Σε κάποια από αυτά παρατηρήθηκε τοπικός αποχρωματισμός και οξείδωση εξαιτίας της επαφής τους με παρακείμενα υλικά ή μετά από έκθεση σε φωτεινή ακτινοβολία. Όλα τα σχέδια εμφάνισαν εξασθένηση του υποστρώματος και απώλεια ελαστικότητας, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές μηχανικές φθορές με τη μορφή των σχισιμάτων, αποκολλήσεων και απωλειών.

Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν από την Ομάδα Συντήρησης της MONUMENTA, επικεντρώθηκαν στο άνοιγμα των σχεδίων και την εφαρμογή ήπιας εφύγρανσης για την επιπεδοποίησή τους. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις μηχανικής αποκατάστασης των φθορών, ενώ, τέλος, τα σχέδια τοποθετήθηκαν σε ειδικά κατασκευασμένους αρχειακούς φακέλους ανά υλικό κατασκευής και μέθοδο εκτύπωσης.