6.4 Λόγος

Λόγος: ομιλία, λογική, ευθύνη, συμμετρία είναι μερικές από τις κυριότερες σημασίες της τρισχιλιόχρονης αυτής λέξης. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος τις εννοεί και τις αναλαμβάνει όλες μαζί αξεχώριστα.

Logos: speech, reason, accountability, proportion are some of the main denotations of this word, which has been recorded for some three thousand years. We, at National Library of Greece, take these denotations seriously and commit ourselves to respond to all of them inseparably.

 

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, παράλληλα και συμπληρωματικά προς την κύρια αποστολή της, έχει αποφασίσει τη διοργάνωση εκδηλώσεων Λόγου, με διάφορες μορφές (ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια), για ζητήματα της λογοτεχνίας και της τέχνης, της σκέψης και των ανθρωπιστικών εν γένει σπουδών. Πρόθεσή μας δεν είναι να προσθέσουμε και άλλες εκδηλώσεις, ανάμεσα στις τόσες που γίνονται στην Αθήνα, αλλά να δημιουργήσουμε έναν χώρο πνευματικής ελευθερίας και δημιουργίας, χωρίς αποκλεισμούς και ιδεολογικές μονομέρειες. Ο μόνος αποκλεισμός που θα ισχύει απαράβατα είναι έναντι των εχθρών της ελευθερίας. Επιπλέον, με τις εκδηλώσεις αυτές διεκδικούμε και διαμορφώνουμε τη διακριτή παρουσία και φυσιογνωμία της ΕΒΕ μέσα στο ΚΠΙΣΝ.

Κάθε ενότητα εκδηλώσεων Λόγου θα συνοδεύεται με φυλλάδιο, που θα περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για το θέμα και τους ομιλητές της κάθε εκδήλωσης. Επίσης στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης θα δημοσιεύονται όλες οι εκδηλώσεις Λόγου και ορισμένες από αυτές θα εκδίδονται και σε μορφή βιβλίου.

Κάθε δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του. Ο καιρός θα δείξει αν ο Λόγος της Εθνικής Βιβλιοθήκης είχε πράγματι κάτι να πει.

Σταύρος Ζουμπουλάκης,

Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος