Λόγος 7

Πρόγραμμα 7ου κύκλου Εκδηλώσεων Λόγου

 

 

Εκδηλώσεις Λόγου: 7ος Κύκλος

Αλέξανδρος Μωραϊτίδης (1850-1929)
Γεώργιος Σκληρός, 100 χρόνια από τον θάνατό του (1878-1919)