Λόγος 10

Πρόγραμμα 10ου κύκλου Εκδηλώσεων Λόγου

 

Εκδηλώσεις Λόγου: 10ος Κύκλος

Για τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας
Κοσμάς Πολίτης 1888 – 1974
Κορνήλιος Καστοριάδης 1922 – 1997