Κανονισμός Λειτουργίας Τμήματος Δανειστικής Συλλογής

Περιεχόμενα

Ωράριο Λειτουργίας
Εξυπηρέτηση
Γενικοί Κανόνες
Ασυνόδευτα Παιδιά
Δανεισμός
Εσωτερικός Δανεισμός
Εξωτερικός Δανεισμός
Διαδικασία Εξωτερικού Δανεισμού
Παιδική Βιβλιοθήκη
Αναπαραγωγή Τεκμηρίων
Πρόστιμα & Αποζημιώσεις
Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Χρήση Διαδικτύου
Χρήση του Διαδικτύου
Αναθεώρηση Κανονισμού

Το Τμήμα Δανειστικής Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), η δημιουργία του οποίου περιγράφεται στον Ν.4452/2017, λειτουργεί στο Ισόγειο και το 2ο επίπεδο του κτηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής, το κοινό οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες. Η μη συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας δύναται να οδηγήσει στην απομάκρυνση του ατόμου από τους χώρους αυτούς και την προσωρινή ή/και μόνιμη αναστολή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών της ΕΒΕ.

 

Ωράριο Λειτουργίας

 

Το Τμήμα Δανειστικής Συλλογής της ΕΒΕ λειτουργεί στο Iσόγειο και το 2o επίπεδο του κτηρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00.

Υπηρεσίες του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της ΕΒΕ:

→ Εγγραφές αναγνωστών και έκδοση Ταυτότητας Αναγνώστη: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 16:30

→ Εξωτερικός δανεισμός και επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 16:30

→ Εσωτερικός δανεισμός (επιτόπια χρήση βιβλιακού υλικού): Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 16.45

→ Σαββατοκύριακα και Επίσημες αργίες: Κλειστά

Εξυπηρέτηση

Η εξυπηρέτηση των Εγγεγραμμένων Αναγνωστών/τριών γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος, οι οποίοι βρίσκονται στο Information Desk και στο Κεντρικό Σημείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστών στο Ισόγειο, καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΒΕ.

Οι Αναγνώστες/τριες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα και μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο circulation@nlg.gr.

Οι Εγγεγραμμένοι Αναγνώστες/τριες μπορούν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΒΕ να έχουν πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές διαχείρισης του λογαριασμού τους: παρακολούθηση δανεισμών, ιστορικό, κρατήσεις υλικού κ.λπ.. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής δείτε στην ενότητα 4.3.2 Εγγραφή Αναγνωστών στον ιστότοπο της ΕΒΕ (www.nlg.gr).

Γενικοί Κανόνες

→ Κατά την παραμονή και χρήση των χώρων οι Αναγνώστες/τριες – Επισκέπτες/τριες οφείλουν να σέβονται τον χώρο, να φροντίζουν την ατομική τους υγιεινή, να τηρούν την ησυχία και να μην ενοχλούν με τη συμπεριφορά τους τους άλλους αναγνώστες. Η τήρηση ησυχίας είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προστασία της ιδιωτικής ανάγνωσης.

→ Η επίσκεψη και η χρήση των χώρων δεν επιτρέπεται σε μεγάλες ομάδες ατόμων, εκτός εάν γίνεται στο πλαίσιο προγραμματισμένης ξενάγησης ή εκπαιδευτικού προγράμματος.

→ Oι Αναγνώστες/τριες – Επισκέπτες/τριες οφείλουν να θέτουν το κινητό τους σε αθόρυβη λειτουργία, με την είσοδό τους στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

→ Η χρήση των χώρων επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχουν διαθέσιμα καθίσματα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο πάτωμα.

→ Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς και κατανάλωση φαγητού και ποτού σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης. Οι Αναγνώστες/τριες – Επισκέπτες/τριες μπορούν να έχουν μαζί τους νερό σε κλειστά μπουκάλια, τα οποία πρέπει να τοποθετούνται στο πάτωμα δίπλα τους.

→ Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση επίπλων και εξοπλισμού, καθώς και κάθε είδους τροποποίηση αυτών, χωρίς πρότερη άδεια από τους αρμόδιους υπαλλήλους. Επισημαίνεται ότι τυχόν φθορά ή καταστροφή τους επιβαρύνει τον/την υπαίτιο.

→ Δεν επιτρέπεται οι Αναγνώστες/τριες – Επισκέπτες/τριες να καταλαμβάνουν καθίσματα και εξοπλισμό με ρούχα, τσάντες και λοιπά προσωπικά τους αντικείμενα. Η ΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για προσωπικά αντικείμενα των Αναγνωστών/τριών – Επισκεπτών/τριών που τυχόν χαθούν, κλαπούν ή υποστούν φθορά.

→ Δεν επιτρέπεται οι Αναγνώστες/τριες – Επισκέπτες/τριες να βγάζουν τα παπούτσια τους, ούτε να πατούν πάνω στα έπιπλα.

→ Δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση σε όλους τους χώρους του Δανειστικού Τμήματος χωρίς ειδική άδεια.

→ Δεν επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή στους χώρους της ΕΒΕ ζώων συντροφιάς, με εξαίρεση τους σκύλους βοηθείας (Ν. 3868/2010, άρθρο 16).

→ Τα τεκμήρια της συλλογής και ο εξοπλισμός του Δανειστικού Τμήματος φέρουν αντικλεπτικό σύστημα για την προστασία τους.

Ασυνόδευτα Παιδιά

→ Δεν επιτρέπεται η παραμονή και η χρήση των χώρων της ΕΒΕ σε παιδιά έως και δεκατριών (13) ετών, τα οποία δεν συνοδεύονται από ενήλικα, γονέα, κηδεμόνα, δάσκαλο κτλ.

→ Οι συνοδοί των παιδιών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά των παιδιών, τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.

→ Το προσωπικό της ΕΒΕ δεν φέρει ευθύνη για παιδιά που τυχόν αφήνονται χωρίς επίβλεψη στους χώρους της.

→ Το προσωπικό της ΕΒΕ δύναται να καλέσει την αστυνομία σε περίπτωση που κάποιο παιδί βρεθεί μόνο στους χώρους της ή με οποιονδήποτε τρόπο θεωρήσει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.

Δανεισμός

Η πρόσβαση στα αναγνωστήρια του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής και ο εσωτερικός δανεισμός (επιτόπια χρήση βιβλιακού υλικού) είναι ελεύθερα για το κοινό. Ωστόσο, η δυνατότητα  εξωτερικού δανεισμού παρέχεται αποκλειστικά σε Εγγεγραμμένους/ες Αναγνώστες/τριες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής δείτε στην ενότητα 4.3.2 Εγγραφή Αναγνωστών στον ιστότοπο της ΕΒΕ (www.nlg.gr).

Εσωτερικός Δανεισμός

Ο/η Αναγνώστης/τρια επιλέγει τα τεκμήρια που επιθυμεί να μελετήσει από τα ανοικτά βιβλιοστάσια του Τμήματος. Ο/η Αναγνώστης/τρια μπορεί να μελετά το υλικό σε οποιονδήποτε από τους κοινόχρηστους χώρους. Κατόπιν οφείλει μέχρι τις 16:45 να επιστρέψει το υλικό στα καρότσια με την ειδική σήμανση: «ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΔΩ».

Δεν επιτρέπεται να επανατοποθετούνται τα τεκμήρια στα ράφια. Το υλικό τοποθετείται αποκλειστικά από το αρμόδιο προσωπικό.

Απαγορεύονται οι σημειώσεις πάνω στα βιβλία, το δίπλωμα σελίδων και κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να προκαλέσει φθορά στα τεκμήρια.

Υλικό που η κατάστασή του δεν το επιτρέπει ή είναι υπό συντήρηση, δεν παρέχεται προς εσωτερικό ή εξωτερικό δανεισμό.

Εξωτερικός Δανεισμός

Οι Εγγεγραμμένοι/ες Αναγνώστες/τριες μπορούν να δανείζονται τεκμήρια από το μεγαλύτερο μέρους του βιβλιακού υλικού της συλλογής του Τμήματος. Ο μέγιστος αριθμός τεκμηρίων προς δανεισμό είναι τρία (3) ανά άτομο.

Το Τμήμα Δανειστικής Συλλογής διαθέτει και υλικό που δεν δανείζεται εξωτερικά και αυτό περιλαμβάνει: βιβλία αναφοράς, βιβλία για βρέφη, κόμιξ, περιοδικά και εφημερίδες και βιβλία που φέρουν κόκκινη σήμανση στη ράχη τους.

Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή των δανεισμένων τεκμηρίων μεταξύ των Αναγνωστών/τριών.

Διαδικασία Εξωτερικού Δανεισμού

Ο/η Εγγεγραμμένος/η Αναγνώστης/τρια επιλέγει τα τεκμήρια που επιθυμεί να μελετήσει από τα ανοικτά βιβλιοστάσια του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής. Κατόπιν προσέρχεται στο Κεντρικό Σημείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστών στο Ισόγειο με την Ταυτότητα Αναγνώστη του/της και παραδίδει το υλικό στο αρμόδιο προσωπικό προς χρέωση στον προσωπικό του/της λογαριασμό. Τα τεκμήρια θα πρέπει να επιστρέφονται στο Κεντρικό Σημείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστών στο Ισόγειο πριν παρέλθει η ημερομηνία επιστροφής τους στις ημέρες και ώρες που ορίζονται στο ωράριο του Τμήματος, δηλαδή Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 16:30, προκειμένου να αφαιρεθούν από τον λογαριασμό των αναγνωστών.

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης επιστροφής ισχύουν τα καθορισμένα από την ΕΒΕ πρόστιμα/κυρώσεις και η επιστροφή ληξιπρόθεσμου υλικού γίνεται στο Κεντρικό Σημείο Εξυπηρέτησης στο Ισόγειο του ΚΠΙΣΝ, με την καταβολή του αναλογούντος προστίμου. Σε περίπτωση που υπάρχει ανεξόφλητο πρόστιμο, η δυνατότητα εξωτερικού δανεισμού αναστέλλεται μέχρι αυτό να πληρωθεί.

Διάρκεια Δανεισμού, Κρατήσεις & Ανανεώσεις

Η διάρκεια δανεισμού των τεκμηρίων είναι 14 ημέρες.

Η περίοδος δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί μια (1) φορά ακόμη για 7 επιπλέον ημέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση του δανεισμένου υλικού από άλλον/η Αναγνώστη/τρια και ότι η ανανέωση ζητήθηκε πριν παρέλθει η ημερομηνία επιστροφής. Η ανανέωση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του/ης Αναγνώστη/τριας στον
ηλεκτρονικό κατάλογο της ΕΒΕ, είτε με φυσική παρουσία στο Κεντρικό Σημείο Εξυπηρέτησης Αναγνωστών στο Ισόγειο. Ανανέωση σε ληξιπρόθεσμο υλικό δεν γίνεται.

Δικαίωμα κράτησης υλικού που είναι δανεισμένο έχουν όλοι οι Εγγεγραμμένοι/ες Αναγνώστες/τριες. Ο αριθμός των κρατήσεων δεν μπορεί να ξεπερνάει τα τρία (3) τεκμήρια. Οι κρατήσεις γίνονται μέσω του προσωπικού λογαριασμού του/ης Αναγνώστη/τριας στον ηλεκτρονικό κατάλογο της ΕΒΕ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω κανόνες η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα προσωρινής ή/και μόνιμης άρσης του δικαιώματος δανεισμού και χρήσης των υπηρεσιών της.

Παιδική Βιβλιοθήκη

Η Παιδική Βιβλιοθήκη (ΠΒ) αποτελεί μέρος του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της ΕΒΕ, με ειδική συλλογή για βρέφη και επιλεγμένο υλικό για παιδιά. Ο χώρος και οι υπηρεσίες της Παιδικής Βιβλιοθήκης είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Η Παιδική Βιβλιοθήκη διαθέτει ειδικό σημείο εξυπηρέτησης για παιδιά και διέπεται από τους γενικούς κανόνες λειτουργίας του Τμήματος. Επιπλέον, οι Αναγνώστες/τριες οφείλουν να γνωρίζουν ότι:

→ Η επίσκεψη και η χρήση των χώρων της Παιδικής Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται σε μεγάλες ομάδες παιδιών, εκτός εάν γίνεται στο πλαίσιο προγραμματισμένης ξενάγησης ή εκπαιδευτικού προγράμματος και πάντοτε με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους.

→ Τα παιδιά και οι συνοδοί τους πρέπει να τηρούν την ησυχία, να μη φωνάζουν και να μην ενοχλούν τους άλλους/ες Αναγνώστες/τριες. Ο χώρος δεν ενδείκνυται για τρέξιμο και παιχνίδι, πέρα από τις προσφερόμενες δραστηριότητες.

→ Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού στους χώρους της Παιδικής Βιβλιοθήκης. Φαγητό και ποτό επιτρέπεται στο φουαγέ και μόνο για παιδιά μέχρι 6 ετών. Για τα βρέφη διατίθεται ειδικό δωμάτιο θηλασμού και χώρος αλλαγής για πάνες.

→ Δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών και η βιντεοσκόπηση στην Παιδική Βιβλιοθήκη.

→ Απαγορεύεται η είσοδος με παπούτσια στον χώρο του πράσινου δαπέδου. Τα παπούτσια των παιδιών τοποθετούνται σε ειδικό χώρο φύλαξης στην Παιδική Βιβλιοθήκη. Στον χώρο αυτό διατίθενται και κρεμάστρες για ρουχισμό.

→ Τα παιδιά μπορούν να δανείζονται υλικό με την Ταυτότητα Αναγνώστη του γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος τα συνοδεύει. Για τους όρους δανεισμού ισχύουν οι γενικοί κανόνες δανεισμού του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής.

Αναπαραγωγή Τεκμηρίων

1. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, φωτογραφική, φωτοτυπική, ψηφιακή ή άλλη, είτε του συνόλου του έργου είτε μέρος αυτού για τα έργα που τελούν ως τεκμήρια στις συλλογές της ΕΒΕ, εφόσον επ’ αυτών των έργων ισχύουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

2. Για τα έργα που δεν ισχύουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται η ψηφιακή αναπαραγωγή κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της ΕΒΕ και σύμφωνα με την πολιτική χρέωσης που ισχύει.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής τεκμηρίων του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής.

Πρόστιμα & Αποζημιώσεις

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, υλικού και εξοπλισμού, το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ο/η υπαίτιος/α της φθοράς οφείλει να αποζημιώσει την ΕΒΕ για το υλικό αυτό. Η αποζημίωση μπορεί να έχει μία από τις παρακάτω μορφές:

→ Αντικατάσταση του φθαρμένου ή κατεστραμμένου υλικού με καινούριο, το οποίο θα είναι ίδιο, εκτός αν άλλως κρίνει η ΕΒΕ.

→ Αντικατάσταση του φθαρμένου ή κατεστραμμένου υλικού με άλλο αντίστοιχης αξίας, ύστερα από συνεννόηση με το Τμήμα Δανειστικής Συλλογής της ΕΒΕ.

→ Χρηματική αποζημίωση, βάσει της τρέχουσας τιμής πώλησης/ εμπορικής του αξίας.

Σημειώνεται ότι όλο το υλικό του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής φέρει αντικλεπτικό σύστημα για την προστασία του.

Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Χρήση Διαδικτύου

Οι κοινόχρηστοι υπολογιστές αποτελούν μέρος του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της ΕΒΕ και η χρήση τους υπάγεται στους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Όλοι οι Αναγνώστες/τριες– Επισκέπτες/τριες, είτε είναι εγεγγραμμένοι/ες στην ΕΒΕ είτε όχι, έχουν πρόσβαση στους κοινόχρηστους επιτραπέζιους υπολογιστές στο Ισόγειο, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της υπηρεσίας όπως εμφανίζονται στην αρχική οθόνη των υπολογιστών.

Οι υπολογιστές πλησίον του Κεντρικού Σημείου Εξυπηρέτησης Αναγνωστών του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής στο Ισόγειο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για βιβλιογραφική έρευνα και την εγγραφή Αναγνωστών/τριών. Το προσωπικό της ΕΒΕ, στο μέτρο του δυνατού, μπορεί να υποστηρίξει τους χρήστες σε θέματα λειτουργίας των υπολογιστών, αναζήτησης στον κατάλογο, στο Διαδίκτυο κ.λπ.

Η χρήση των υπολογιστών επιτρέπεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και ενήλικες. Για τη χρήση των υπολογιστών από παιδιά δημοτικού είναι απαραίτητη η συναίνεση του γονέα / κηδεμόνα που πρέπει να τα συνοδεύει.

Η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει μέρος ή το σύνολο των υπολογιστών για λόγους που συνδέονται με προγραμματισμένες δραστηριότητες, συντήρηση κ.λπ. κατά την κρίση της.

Οποιαδήποτε επέμβαση στον εξοπλισμό ή/και το λογισμικό απαγορεύεται ρητά και η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει κυρώσεις ή/και να αναζητήσει αποζημιώσεις για τυχόν βλάβες, που προκλήθηκαν σκόπιμα ή και από αμέλεια. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή, αλλαγή, αναβάθμιση ή/και προσθήκη λογισμικού και η αλλαγή ρυθμίσεων που υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή.

Οι Αναγνώστες/τριες– Επισκέπτες/τριες πρέπει να αναφέρουν τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες στο αρμόδιο προσωπικό και να μην προσπαθούν να τα επιδιορθώσουν μόνοι/ες τους.

Οι Αναγνώστες/τριες – Επισκέπτες/τριες δεν μπορούν να αποθηκεύουν τα αρχεία τους στους υπολογιστές του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής, ούτε μπορούν να χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό οποιοδήποτε αποσπώμενο αποθηκευτικό μέσο (USB Flash Disk, εξωτερικός σκληρός δίσκος κ.λπ.).

Η αντιγραφή ή καταφόρτωση (downloading) από το Διαδίκτυο οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου υλικού (μουσική, video, εικόνες κ.λπ.), του οποίου οι χρήστες δεν κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα ή νόμιμη άδεια χρήσης, απαγορεύεται ρητά. Εξαιρείται λογισμικό και εν γένει υλικό ελεύθερης διακίνησης υπό τους όρους πάντα του κατά νόμο δικαιούχου των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων κυριότητας.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπολογιστών και του εξοπλισμού εν γένει της ΕΒΕ για παράνομους σκοπούς ή κατά τρόπο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

Οι Αναγνώστες/τριες – Επισκέπτες/τριες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν καθαρούς τους χώρους των υπολογιστών και τον εξοπλισμό και να συμμορφώνονται στους γενικούς κανόνες χρήσης τους, όπως έχουν ανακοινωθεί από την ΕΒΕ. Σε αντίθετη περίπτωση το προσωπικό της ΕΒΕ έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να διακόψει τη χρήση του υπολογιστή.

Σε περίπτωση που κάποιος Αναγνώστης/τρια – Επισκέπτης/τρια επανειλημμένα παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας ή συμπεριφέρεται με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο τον εξοπλισμό ή παρεμποδίζει και παρενοχλεί άλλους χρήστες ή διαταράσσει εν γένει την ομαλή λειτουργία του Τμήματος, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να τον/την αποβάλει από τον χώρο, να του/της στερήσει μόνιμα το δικαίωμα χρήσης των υπολογιστών ή ακόμη και το δικαίωμα μέλους του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής.

Χρήση του Διαδικτύου

Οι Αναγνώστες/τριες – Επισκέπτες/τριες του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τους υπολογιστές προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Διαδικτύου. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το ασύρματο δίκτυο (WIFI) που παρέχεται σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης και να συνδέονται δωρεάν με τις προσωπικές τους συσκευές (φορητούς υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα) για πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Η ΕΒΕ δεν ελέγχει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, παρά στον βαθμό που κρίνεται απαραίτητο ώστε να προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και στο πλαίσιο πάντα της ισχύουσας νομοθεσίας. Δεν ελέγχει, ούτε εγκρίνει, ούτε είναι υπεύθυνη για τις παρεχόμενες στο Διαδίκτυο πληροφορίες και δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ιστοσελίδες στις οποίες παρέχει πρόσβαση μέσω του εξοπλισμού της ή αυτές που διαχειρίζεται η ίδια, όπως και οι διασυνδέσεις τους με ιστοσελίδες τρίτων, δεν θα επηρεαστούν από κακόβουλο λογισμικό.

Οι Αναγνώστες/τριες – Επισκέπτες/τριες, σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνοι/ες για την πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο και για το υλικό με το οποίο έρχονται σε επαφή. Η εμφάνιση υλικού με βίαιη, ρατσιστική, προσβλητική ή σεξουαλική χροιά, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και η πρόσβαση σε παράνομο υλικό δεν επιτρέπεται.

Η ΕΒΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλεια δεδομένων ή βλάβη λογισμικού ή εξοπλισμού που προκύψουν από τη χρήση των υπηρεσιών Διαδικτύου που προσφέρει.

Αναθεώρηση Κανονισμού

Ο κανονισμός λειτουργίας του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία του Τμήματος. Θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με αποφάσεις του Εφορευτικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της ΕΒΕ. Για τυχόν αλλαγές παρακαλείστε να συμβουλεύεστε τον ιστότοπο της ΕΒΕ στη διεύθυνση www.nlg.gr.