Η επιρροή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στη διαμόρφωση του νέου Ελληνικού Κράτους

H έκθεση διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούν εμβληματικά έργα του Ευρωπαϊκού και του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αντλημένα όλα από την πλούσια συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και χρονολογημένα από τον 18ο αιώνα έως και τον αρχόμενο 19ο αιώνα: χειρόγραφα αλλά και έντυπα τεκμήρια, ξενόγλωσσα πρωτότυπα έργα αλλά και ελληνόγλωσσες μεταφράσεις.  Έργα επιφανών στοχαστών του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού (Locke, Voltaire, Εγκυκλοπαιδιστές, Beccaria κ.ά.) εκτέθηκαν συνδυαστικά με τις αντίστοιχες μεταφράσεις τους στα ελληνικά από εξίσου σημαντικούς εκπροσώπους του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (Ευγένιος Βούλγαρης, Ρήγας Φεραίος Βελεστινλής και Αδαμάντιος Κοραής).  

Λαμβάνοντας χώρα παράλληλα και σε ενιαίο χώρο με την έκθεση της ΕΒΕ «Τα τυπογραφεία της Ελληνικής Επανάστασης», όπου εκτέθηκε έντυπο υλικό, εκδομένο κατά τη διάρκεια του Αγώνα στα ελληνικά τυπογραφεία, η έκθεση έθεσε το ερώτημα του πώς η επαφή και ο διάλογος με την ευρωπαϊκή σκέψη συμβάλει στην ιδεολογική προετοιμασία του Αγώνα και τη συγκρότηση στη συνέχεια ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Τα εκθέματα εικόνιζαν όψεις αυτής της πολυεπίπεδης και δυναμικής πορείας προς το ορόσημο του 1821. 

Η έκθεση χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Εrasmus + της ΕΕ με τίτλο «Το μέλλον της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Νεότερη Ευρώπη». 

Είσοδος ελεύθερη 

Καθημερινά: 09:30-20:00 

Διάρκεια έκθεσης: 29/12/2021 – 27/02/2022 

Αίθριο 4ου ορόφου ΕΒΕ, ΚΠΙΣΝ