1.4.1 Έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠΠΕΘ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξασφάλισε πρόσθετους πόρους ύψους € 5.414.000, πέραν του αυξημένου πλέον τακτικού προϋπολογισμού, αποδεικνύοντας έμπρακτα για ακόμη μια φορά την υποστήριξή του σε όλα τα επίπεδα. Η έκτακτη επιχορήγηση του Ελληνικού Κράτους συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και στη δημιουργία της επόμενης σελίδας της ιστορίας της.

Εν έτει 2019, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλείται καθημερινά με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητές της να συνθέσει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία αξίας στον πολιτισμό. Ειδικότερα, αναπτύσσει συνεργασίες με βιβλιοθήκες και άλλους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, παρέχει ένα διευρυμένο σύνολο αναβαθμισμένων και καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών που στοχεύουν να την καταστήσουν ηγέτιδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας και ενισχύει την έρευνα, την επιστήμη και την εκπαίδευση.