Εκπαίδευση Προσωπικού ΕΒΕ

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 2020
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ
ΘΕΜΑ
16-11-2020 | 11:00 – 13:00
Υπηρεσίες & Συστήματα της ΕΒΕ I
18-11-2020 | 11:00 – 13:00 Υπηρεσίες & Συστήματα της ΕΒΕ II
20-11-2020 | 11:00 – 13:00 Υπηρεσίες & Συστήματα της ΕΒΕ III
23-11-2020 | 11:00 – 13:00 Ηλεκτρονικές Πηγές της ΕΒΕ I
25-11-2020 | 11:00 – 13:00
Ηλεκτρονικές Πηγές της ΕΒΕ II
27-11-2020 | 11:00 – 13:00
Ηλεκτρονικές Πηγές της ΕΒΕ III
30-11-2020 | 11:00 – 13:00
Πληροφοριακός Γραμματισμός: Βασικές Έννοιες I
02-12-2020 | 11:00 – 13:00 Πληροφοριακός Γραμματισμός: Βασικές Έννοιες II
04-12-2020 | 11:00 – 13:00 Πληροφοριακός Γραμματισμός: Βασικές Έννοιες III
07-12-2020 | 11:00 – 13:00 Στρατηγικές & Τεχνικές Αναζήτησης I
09-12-2020 | 11:00 – 13:00 Στρατηγικές & Τεχνικές Αναζήτησης II
11-12-2020 | 11:00 – 13:00 Στρατηγικές & Τεχνικές Αναζήτησης III
15-12-2020 | 09:00 – 11:00
EBSCO Discovery Service – Admin
15-12-2020 | 11:00 – 13:00 EBSCO Discovery Service I
17-12-2020 | 11:00 – 13:00 EBSCO Discovery Service II
21-12-2020 | 11:00 – 13:00 search.nlg.gr – Ερωτήματα & Πρακτική Άσκηση
23-12-2020 | 11:00 – 13:00 search.nlg.gr – Ερωτήματα & Πρακτική Άσκηση

 

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ
ΘΕΜΑ
20-01-2021 | 11:00 – 13:00
Συζήτηση – Υπηρεσία Πληροφόρησης
21-01-2021 | 11:00 – 13:00 Marcedit – Καταλογογράφηση
22-01-2021 | 11:00 – 13:00 Αυτοαξιολόγηση και Mendeley
27-01-2021 | 11:00 – 13:00 Ομάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
29-01-2021 | 11:00 – 13:00
Παρουσίαση Εργασιών I
03-02-2021 | 11:00 – 13:00
Παρουσίαση Εργασιών II
17-02-2021 | 11:00 – 13:00 Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών ΕΒΕ I
19-02-2021 | 11:00 – 13:00 Υπηρεσία Συντήρησης Συλλογών ΕΒΕ II
26-02-2021 | 11:00 – 13:00 Βιβλιολογικό Εργαστήρι “Φίλιππος Ηλιού”
03-03-2021 | 11:00 – 13:00 Χειρόγραφα & Ομοιότυπα I
05-03-2021 | 11:00 – 13:00 Χειρόγραφα & Ομοιότυπα II
12-03-2021 | 09:00 – 11:00
Από τον εντοπισμό της έλλειψης στην παραλαβή του τεκμηρίου
02-04-2021 | 11:00 – 13:00 Αναδρομή στην κτιριακή υποδομή της ΕΒΕ – Βαλλιάνειο κτήριο
09-04-2021| 11:00 – 13:00 Υπηρεσία Περιοδικών & Εφημερίδων ΕΒΕ
14-04-2021 | 11:00 – 13:00 Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ-ΤΕ22 “Πληροφόρηση και Τεκμηρίωση”
16-04-2021 | 11:00 – 13:00 Εισαγωγή στην Ορολογία – Γλωσσάρι Όρων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΒΕ
23-05-2021 | 11:00 – 13:00
Υπηρεσία Ψηφιοποίησης, Μικροφωτογράφισης & Φωτογραφίας ΕΒΕ