6.3 Εκδηλώσεις

Δ΄ Διεθνές Συνέδριο: Η διαχρονία του Παπαδιαμάντη | 15-16 Οκτωβρίου 2021 | Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Πρόγραμμα Συνεδρίου
 

 

Η διαχρονία του Παπαδιαµάντη → Συνεδρίες Ι΄& ΙΑ΄
Η διαχρονία του Παπαδιαµάντη → Συνεδρίες ΙΒ΄& ΙΓ΄
Η διαχρονία του Παπαδιαµάντη → Συνεδρίες ΙΔ΄& ΙΕ΄

 

Ελένη Σταθοπούλου – Η Γεωμετρία των Χρωμάτων, 21 Οκτωβρίου 2020

Ελένη Σταθοπούλου – Η Γεωμετρία των Χρωμάτων

 

Συμπόσιο: Θαυμάζειν-Απορείν-Φιλοσοφείν, 23-24 Οκτωβρίου 2020

 

 

Α΄ Συνεδρία: Όψεις της αρχαιότητας
Β΄ Συνεδρία: Όψεις της νεωτερικότητας
Γ΄ Συνεδρία: Όψεις του 20ού αιώνα