6.3 Εκδηλώσεις

Ελένη Σταθοπούλου – Η Γεωμετρία των Χρωμάτων, 21 Οκτωβρίου 2020

Ελένη Σταθοπούλου – Η Γεωμετρία των Χρωμάτων

 

Συμπόσιο: Θαυμάζειν-Απορείν-Φιλοσοφείν, 23-24 Οκτωβρίου 2020

 

 

Α΄ Συνεδρία: Όψεις της αρχαιότητας
Β΄ Συνεδρία: Όψεις της νεωτερικότητας
Γ΄ Συνεδρία: Όψεις του 20ού αιώνα