1.4.2 Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) χρηματοδότησε το έργο της ιστορικής μετεγκαστάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ με € 5.000.000. Στόχος της δωρεάς του ΙΣΝ υπήρξε η επαρκής προετοιμασία της μετάβασης, διασφαλίζοντας την αναβάθμισή της τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών. Στις νέες της πλέον εγκαταστάσεις, που αγγίζουν τα 22.οοο τ.μ., δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες και εξασφαλίστηκαν σύγχρονες υποδομές που συμβάλλουν στη συγκέντρωση, διαφύλαξη, συντήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Ειδικότερα, την περίοδο 2015-2017, η ΕΒΕ με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ανέπτυξε 40 έργα στο πλαίσιο του «Σχεδίου Υλοποίησης Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» σε πέντε άξονες. Αναλυτικότερα:

1) Eπεξεργασία και ανάδειξη συλλογών

2) Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών

3) Σχεδιασμός νέου δανειστικού τμήματος

4) Ανάπτυξη κοινού

5) Εκπαίδευση προσωπικού