Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) χρηματοδότησε το έργο της ιστορικής μετεγκαστάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) στο ΚΠΙΣΝ με € 5.000.000. Στόχος της δωρεάς του ΙΣΝ υπήρξε η επαρκής προετοιμασία της μετάβασης μέσω της αναβάθμισης της ΕΒΕ τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών. Στις νέες της πλέον εγκαταστάσεις, με χώρους συνολικού εμβαδού 22.οοο τ.μ., δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες και εξασφαλίστηκαν σύγχρονες υποδομές που συμβάλλουν στη συγκέντρωση, διαφύλαξη, συντήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Ειδικότερα, την περίοδο 2015-2017 η ΕΒΕ, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ανέπτυξε 50 έργα στο πλαίσιο του «Σχεδίου Υλοποίησης Μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Τα έργα αυτά εντάχθηκαν σε πέντε άξονες:

1) Eπεξεργασία και ανάπτυξη συλλογών

2) Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών

3) Σχεδιασμός νέου δανειστικού τμήματος

4) Ανάπτυξη κοινού

5) Εκπαίδευση προσωπικού