Πλατφόρμα Ψηφιακών Συλλογών – Εργασίες αναβάθμισης

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Πλατφόρμας Ψηφιακών Συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος πραγματοποιούνται εργασίες, οι οποίες αναμένεται να έχουν διάρκεια λίγων ημερών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στην πλατφόρμα.