3.6 Αναγνωστήριο Τμήματος Δανειστικής Συλλογής

Το Τμήμα Δανειστικής Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), η δημιουργία του οποίου περιγράφεται στον Ν.4452/2017, λειτουργεί στο Ισόγειο και το 2ο επίπεδο του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής, το κοινό οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος.

Ωράριο Λειτουργίας

→ Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 20:00

→ Σάββατο: 09:00 – 17:00

→ Επίσημες αργίες: κλειστά