3.6 Αναγνωστήριο Δανειστικού Τμήματος

Το Δανειστικό Τμήμα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ), η δημιουργία του οποίου περιγράφεται στον Ν.4452/2017, λειτουργεί στο Ισόγειο και το 2ο επίπεδο του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΤ, το κοινό οφείλει να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες.