5. Έκθεση: «Η επιρροή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στη διαμόρφωση του νέου Ελληνικού Κράτους»

Η οργάνωση έκθεσης το φθινόπωρο του 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, με τη συνεργασία ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων και την απασχόληση interns από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, με θέμα «Η επιρροή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στη διαμόρφωση του νέου Ελληνικού Κράτους».