5 Οικοδομή Αιγυπτιακής Πρεσβείας

«ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ»

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 3 & Ζαλοκώστα, Αθήνα

Το Μέγαρο Νικολάου Ψύχα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ. Κτίστηκε γύρω στα 1885 και μέχρι το 1930 είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία της Αιγυπτιακής Πρεσβείας.

Ο φάκελος του έργου της Εργοληπτικής «Οικοδομή Αιγυπτιακής Πρεσβείας» περιέχει συνολικά 37 τεκμήρια (έγγραφα και σχέδια), τα οποία αφορούν τις εργασίες συντήρησης που ανέλαβε η εταιρεία το 1930. Τα σχέδια είναι εκτυπωμένα με φωτοαναπαραγωγικές μεθόδους, γεγονός που τα καθιστά ευαίσθητα στην παρουσία του φωτός, στις εναλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και στη χημική διάβρωση.

Οι εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν από την Ομάδα Συντήρησης της MONUMENTA, περιλαμβάνουν τον στεγνό καθαρισμό των σχεδίων, την επιπεδοποίησή τους, καθώς και τη μηχανική αποκατάσταση των φθορών τους. Τα τεκμήρια τοποθετήθηκαν στη συνέχεια σε ειδικά κατασκευασμένους αρχειακούς φακέλους, ώστε να μην έρχονται σε επαφή.

Σύμφωνα με τη Μαντώ Σωτηροπούλου, συντηρήτρια, υπεύθυνη συντήρησης του Αρχείου Εργοληπτικής ΑΕ, «ο διαχωρισμός των υλικών γίνεται με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τεκμηρίου και εξασφαλίζει την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους στον χώρο αποθήκευσης».

credits φωτογραφίας MONUMENTA/Στέργιος Καράβατος