4 Εκδόσεις

Η υλοποίηση προγράμματος ιστορικών εκδόσεων από μονογραφίες σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, βασισμένες στις Ειδικές Συλλογές της ΕΒΕ.

  1. Ιστορική έκθεση των πεπραγμένων του Δημητρίου Υψηλάντη κατά τα τρία πρώτα έτη του πολέμου της ανεξαρτησίας. Έκδοση σημαντικού πονήματος που γράφτηκε το 1824 αλλά δεν εκδόθηκε ποτέ και απόκειται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Πρόκειται για μια ιστορική έκθεση των πεπραγμένων του Δημητρίου Υψηλάντη κατά τα τρία πρώτα έτη του πολέμου της ανεξαρτησίας. Το χειρόγραφο ανακάλυψε προ πενταετίας ο κ. Κόκκωνας. Ο συγγραφέας του πονήματος έχει υπογράψει με το ψευδώνυμο Φιλόπατρις Βυζάντιος, τον οποίο ο κ. Κόκκωνας έχει ταυτίσει με τον σπουδαίο ιστορικό της Επανάστασης Ιωάννη Φιλήμονα. Είναι το πρώτο ιστορικό έργο του Φιλήμονα και αποτελεί ταυτόχρονα πολιτική παρέμβαση του νεαρού αγωνιστή, τον καιρό του εμφυλίου πολέμου. Τη φιλολογική δουλειά της έκδοσης αναλαμβάνει ο κ. Κόκκωνας και τον ιστορικό σχολιασμό δύο ειδικοί στην περίοδο ιστορικοί, οι καθηγητές Νίκος Ροτζώκος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διονύσης Τζάκης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το βιβλίο προβλέπεται να τυπωθεί ως το τέλος του τρέχοντος έτους και η συνολική δαπάνη θα είναι τουλάχιστον έξι και το πολύ δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καθηγητές Ροτζώκος και Τζάκης ερωτήθηκαν αν θα πρέπει να προβλέψουμε αμοιβή και απάντησαν ότι είναι τιμή τους να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον κ. Κόκκωνα
  2. Κατάλογοι- λευκώματα των εκθέσεων
    1. Θ. Μακρή
    2. Τα τυπογραφεία της Επανάστασης
    3. Η επιρροή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στην διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους