4. Έκθεση: «Τα τυπογραφεία της Ελληνικής Επανάστασης»

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με την Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε., διοργανώνει έκθεση με θέμα «Τα τυπογραφεία της Ελληνικής Επανάστασης» και εκθέματα επιλεγμένα τεκμήρια από τις Ειδικές Συλλογές της ΕΒΕ. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλογο, που εκδίδει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.