3 Εκθέσεις

  1. Η διενέργεια έκθεσης έργων του καλλιτέχνη Θανάση Μακρή, με μορφές εμπνευσμένες από την Ελληνική Επανάσταση (πιθανότατα τον Ιούλιο 2021).
  2. Η διενέργεια έκθεσης το φθινόπωρο του 2021, σε συμπαραγωγή με την Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε., με πιθανό τίτλο «Τα τυπογραφεία της Ελληνικής Επανάστασης» και εκθέματα επιλεγμένα τεκμήρια από τις Ειδικές Συλλογές της ΕΒΕ. Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν επίσης διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
  3. Η παράλληλη διενέργεια έκθεσης το φθινόπωρο του 2021, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, με τη συνεργασία ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων και την απασχόληση interns από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια του , με πιθανό τίτλο «Η επιρροή του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στη διαμόρφωση του νέου Ελληνικού Κράτους».