2. Κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Αριθμός Φύλλου [1821]

H Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εγκαινιάζει τον κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο Αριθμός Φύλλου [1821]. Αποσπάσματα από έντυπα μέσα της εποχής, σπάνια έγγραφα και χειρόγραφα από τις Ειδικές Συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αξιοποιούνται δημιουργικά με στόχο την ανάδειξη και τη μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.  

Ο κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αριθμός Φύλλου [1821], ο οποίος απευθύνεται στα μέλη του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, ξεκινά τον Μάρτιο του 2021 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2021. 

  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://network.nlg.gr/arithmosfylloy-1821/