1. Ψηφιακό Αρχείο 1821

H Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), συμμετέχει στο Ψηφιακό Αρχείο 1821. Χιλιάδες φάκελοι από το Αρχείο Αγωνιστών θα διατίθενται πλέον ελεύθερα στο κοινό σε ψηφιακή μορφή. Χάρη στο υλικό αυτό, δίνονται πολύτιμες πληροφορίες όχι μόνο για τα πολεμικά γεγονότα της περιόδου ή τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, αλλά και για τη ζωή και τη δράση τόσο των πρωταγωνιστών όσο και λιγότερο γνωστών αγωνιστών του 1821.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://1821.digitalarchive.gr/archive/nlgapplications