1.6 Εκθέσεις

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για όλες τις εκθέσεις που έχει διοργανώσει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος  στο ΚΠΙΣΝ.