Υλοποίηση εργασιών αναβάθμισης συστήματος ISBN, ISSN και ISMN

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης του συστήματος ISBN, ISSN και ISMN της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος πραγματοποιούνται εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών σε αυτό.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των διεθνών πρότυπων αριθμών μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα ISBN-ISSN-ISMN στην ηλεκτρονική διεύθυνση isbn[at]nlg.gr ή στο τηλέφωνο 2103470117.