Τρίτη 26-07-2022: Προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών της ΕΒΕ λόγω ηλεκτρολογικών εργασιών