Συνοπτικός διαγωνισμὀς για την προμήθεια μηχανήματος conserver και αρχειακών πολυστρωματικών θηκών αποθήκευσης, για τις ανάγκες του Κεντρικού Κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος