Συνάντηση του Γενικού Διευθυντή με τον Πρέσβη της Ελβετίας

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσήλθε αντιπροσωπεία της πρεσβείας της Ελβετίας στην Αθήνα με επικεφαλής τον Πρέσβη κ. Olaf Kjelsen και δώρισε στην Εθνική Βιβλιοθήκη το ιστορικό λεξικό της Ελβετίας Dictionnaire Historique de la Suisse (editions Gilles Attinger-Hauterive). Πρόκειται για μία πολυτελή εικονογραφημένη έκδοση 13 τόμων στα γαλλικά που περιέχει 36.000 λήμματα. Χαρακτηρίζεται ως έργο αναφοράς και καλύπτει τις διάφορες περιόδους της ιστορίας της σημερινής επικράτειας της Ελβετίας από την προϊστορία μέχρι σήμερα και τις παρουσιάζει κατά τρόπο εύληπτο στο ευρύ κοινό.

Κατά τη συνάντηση, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου και ο Πρέσβης κ. Olaf Kjelsen διερεύνησαν τη δυνατότητα συνεργασίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης με φορείς της Ελβετίας σε θέματα ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας. Στη σύντομη ξενάγηση που ακολούθησε, παρουσιάστηκαν χειρόγραφα του Ιωάννη Καποδίστρια από τη Συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης.