Συμμετοχή της ΕΒΕ στο πρόγραμμα OUR COLLECTIONS MATTER (OCM)

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος συμμετείχε στο πρόγραμμα OUR COLLECTIONS MATTER (OCM) που οργάνωσε το International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του 2022. Το πρόγραμμα αυτό είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την ατζέντα του ΟΗΕ 2030 και υποστηρίζει φορείς πολιτισμού να μετατρέψουν τις φιλοδοξίες και τις δεσμεύσεις τους για βιωσιμότητα σε δράση, μέσα από τις συλλογές τους.

Ως αποτέλεσμα, οι φορείς που συμμετείχαν, οργάνωσαν έργα χρησιμοποιώντας την εργαλειοθήκη του OCM, αναδεικνύοντας την ευρεία δυνατότητα των φορέων πολιτισμού και των συλλογών τους να συνεισφέρουν σε όλες τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Συντήρησης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος διοργάνωσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κρυμμένες Ιστορίες Ανακύκλωσης», το οποίο προβάλλεται πλέον και από την ιστοσελίδα του ICCROM. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.