Συμμετοχή της ΕΒΕ στο EDUG

Η ΕΒΕ από τον Μάρτιο του 2022 συμμετέχει στο European Dewey Users Group (EDUG) ως θεσμικό μέλος (Institutional member). Το EDUG συνεργάζεται με το OCLC (Online Computer Library Center) για την προώθηση της ανάπτυξης του Dewey Decimal Classification (DDC) στην Ευρώπη. Σκοπός της ΕΒΕ, μέσα από τη συμμετοχή της στο EDUG, είναι η παρακολούθηση της διεθνούς πραγματικότητας και των εξελίξεων αναφορικά με την ανάπτυξη του προτύπου ταξινόμησης Dewey και ταυτόχρονα η προώθηση των ελληνικών θεμάτων στη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα στην ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα για μια συντονισμένη εθνική προσπάθεια για τη διαρκή και αναλυτική καταγραφή των σχετικών ζητημάτων και της προώθησής τους για συμπερίληψη στην έκδοση του DDC.