Συμμετοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο «Regional Workshop on Radiation Processing for Cultural Heritage Preservation» στο πλαίσιο του IAEA RER 1019

Οι δράσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για τη διατήρηση συλλογών προσβεβλημένων από βιολογικούς παράγοντες παρουσιάστηκαν από την Δρ. Ζωή Γκιννή, Συντηρήτρια βιβλίου και αρχειακού υλικού, η οποία εκπροσώπησε την ΕΒΕ στο σεμινάριο με θέμα «Radiation Processing for Cultural Heritage Preservation».

Το εν λόγω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας 18 έως 22 Νοεμβρίου στο IRASM, Radiation Processing Center στο πλαίσιο του IAEA RER 1019 «Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials».

Καθ' όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα διαχείρισης συλλογών και πόρων, θέματα δεοντολογίας και ηθικής κατά την εφαρμογή των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης ενώ οι συμμετέχοντες παρουσίασαν περιπτώσεις εφαρμογής ιονίζουσας ακτινοβολίας για τη διατήρηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συμμετοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο πρόγραμμα RER 1019 ενθαρρύνει περαιτέρω τη συνεργασία ανάμεσα σε φορείς και ερευνητές της παγκόσμιας κοινότητας και συμβάλλει στην απόκτηση τεχνογνωσίας και πληροφόρησης με στόχο τη δημιουργία αξίας για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στη νέα εποχή.