Συμμετοχή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στην ετήσια συνάντηση SEENL

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Εθνικών Βιβλιοθηκών των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Οκτωβρίου 2019 η ετήσια συνάντηση των Διευθυντών τους (South East European National Libraries) στη Σόφια της Βουλγαρίας με τίτλο "Manuscript and Documentary Heritage in the Library Collections of the South East European Countries".
Στη συνάντηση αυτή για τις Ειδικές Συλλογές των Εθνικών Βιβλιοθηκών έγινε παρουσίαση των ειδικών συλλογών κάθε χώρας με έμφαση στο χειρόγραφο υλικό και τη διατήρησή του.
Ακολούθησε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και συζητήθηκαν συνεργασίες που μπορεί να ευοδωθούν στο μέλλον.
Την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος εκπροσώπησαν ο Γενικός Διευθυντής Δρ. Φίλιππος Τσιμπόγλου και ο Γιώργος Σταυράτης, Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνος Αρχείων και Ειδικών Συλλογών.