Συμμετοχή στο συνέδριο «Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής και ο πολιτιστικός άξονας της Συγγρού»

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος συμμετέχει στο «Δίκτυο των Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Φορέων της Λεωφόρου Συγγρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το οποίο διοργανώνει διήμερο συνέδριο με τίτλο «Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιοχής και ο πολιτιστικός άξονας της Συγγρού», που θα διεξαχθεί από 7 έως 8 Νοεμβρίου 2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στόχος του δικτύου είναι η ανάδειξη και η περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού αποτυπώματος, με σκοπό την πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας και τη δημιουργική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται το παραπάνω συνέδριο. Η Εθνική Βιβλιοθήκη εκπροσωπείται στο συνέδριο την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, στις 19:30, από τον Γενικό Διευθυντή Δρ. Φίλιππο Τσιμπόγλου και από τον Μιχάλη Γερόλιμο, Βιβλιοθηκονόμο Συστημάτων και Ηλεκτρονικών Πηγών, οι οποίοι θα αναπτύξουν το θέμα «Συνεργασίες βιβλιοθηκών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο: ο ρόλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης».