Συμφωνία ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων, σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας, υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2018, από τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Δρ. Φίλιππο Τσιμπόγλου και τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Γεώργιο Πιτσιλή. Η συμφωνία υπεγράφη στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα συνδράμει στην κατάρτιση των στελεχών της Α.Α.Δ.Ε. στη χρήση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη της συλλογής τεκμηρίων της Α.Α.Δ.Ε. με στόχο την ενίσχυση λειτουργίας της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας που λειτουργεί στο πλαίσιο της Α.Α.Δ.Ε.