Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της ΕΒΕ Οκτωβρίου 2018