Σταδιακή Επαναλειτουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος κατόπιν της υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ33457 (ΦΕΚ 2038/30/05/2020) απόφασης προχωρά σε σταδιακή επαναλειτουργία των υπηρεσιών της από σήμερα, Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020.

Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης του Αναγνωστικού Κοινού στα Αναγνωστήρια Περιοδικών και Εφημερίδων, στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων και στα Αναγνωστήρια του Τμήματος Γενικής Συλλογής και του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, απαιτείται η αποστολή email ή προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης. Αναλυτικότερα, οι αναγνώστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στα τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ακολουθούν:

  • Αναγνωστήριο Περιοδικών στο νέο κτίριο (ΚΠΙΣΝ): 2130-999807, periodicals[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Εφημερίδων στο Βαλλιάνειο Μέγαρο: 210-3382504, 210-3382505, newspapers[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών: 2130-999920, 2130-999921, mss[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Τμήματος Γενικής Συλλογής:​​​​ 2130-999700, reading[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Τμήματος Δανειστικής Συλλογής: 2130-999700, circulation[at]nlg.gr

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στο Τμήμα Δανειστικής Συλλογής για το χρονικό διάστημα 1-14 Ιουνίου Δευτέρα-Παρασκευή 10.00 π.μ. -14.00 μ.μ. και 17.00 μ.μ.-19.00μ.μ. και Σάββατο 10.00 π.μ.-14.00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται μόνο επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων χωρίς ραντεβού αποκλειστικά στα δύο Αυτόματα Μηχανήματα Επιστροφών στο Ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Για την επαναλειτουργία των ανοιχτών Αναγνωστηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση.

Το Αναγνωστικό Κοινό καλείται να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σχετικά με τους όρους προσέλευσης και εξυπηρέτησής του τόσο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όσο και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος βάσει α. της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708 του Υπουργείου Εσωτερικών και β. της υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ 33465 (ΦΕΚ 2087/Β/31/05/2020) στους ακόλουθους συνδέσμους: