Σταδιακή Επαναλειτουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος | Β΄φάση

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος κατόπιν της υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Τεύχος Β' 2476/10.06.2021) προχωρά στη Β΄ φάση επαναλειτουργίας των υπηρεσιών της από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης του Αναγνωστικού Κοινού στα Αναγνωστήρια Περιοδικών και Εφημερίδων, στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων και στα Αναγνωστήρια του Τμήματος Γενικής Συλλογής και του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, απαιτείται η αποστολή email ή προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης. Αναλυτικότερα, οι αναγνώστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στα τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ακολουθούν:

  • Αναγνωστήριο Περιοδικών στο ΚΠΙΣΝ: 2130-999807, periodicals[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Εφημερίδων στο Βαλλιάνειο Μέγαρο: 210-3382504, 210-3382505, newspapers[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών: 2130-999920, 2130-999921, mss[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Τμήματος Γενικής Συλλογής: 2130-999700, 2130-999850 , reading[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Τμήματος Δανειστικής Συλλογής: 2130-999700, circulation[at]nlg.gr

Σημειώνεται ότι όσον αφορά στο Τμήμα Δανειστικής Συλλογής θα πραγματοποιούνται επιστροφές δανεισμένων τεκμηρίων χωρίς ραντεβού αποκλειστικά στα δύο Αυτόματα Μηχανήματα Επιστροφών στο Ισόγειο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Υπογραμμίζεται ότι στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος δύνανται να εισέρχονται μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες (απλοί ή πιστοποιημένοι).

Η επαναλειτουργία των ανοιχτών Αναγνωστηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Αναγνωστήρια ισογείου και δευτέρου επιπέδου) αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και η χρήση τους για το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιείται με αριθμό προτεραιότητας, ο οποίος θα δίνεται μόνο σε όσους είναι εγγεγραμμένοι ως πιστοποιημένοι ή απλοί χρήστες στην κεντρική είσοδο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ με βάση την εκάστοτε διαθεσιμότητα.

Για την επαναλειτουργία των δημοσίων υπολογιστών θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση, εφαρμόζοντας τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Το Αναγνωστικό Κοινό καλείται να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σχετικά με τους όρους προσέλευσης και εξυπηρέτησής του τόσο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όσο και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος:

  1. για το Αναγνωστήριο των Περιοδικών
  2. για το Αναγνωστήριο των Εφημερίδων
  3. για το Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών
  4. για το Αναγνωστήριο του Τμήματος Γενικής Συλλογής
  5. για το Αναγνωστήριο του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής