Σταδιακή Επαναλειτουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος | Γ΄φάση

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος κατόπιν της υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55732 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Τεύχος Β' 4214/13.09.2021) προχωρά στην Γ΄ φάση επαναλειτουργίας των υπηρεσιών της επεκτείνοντας το ωράριο λειτουργίας της από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Για τον προγραμματισμό της επίσκεψης στα Αναγνωστήρια Περιοδικών και Εφημερίδων, στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων και στα Αναγνωστήρια του Τμήματος Γενικής Συλλογής και του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, το Αναγνωστικό Κοινό μπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ακολουθούν:

  • Αναγνωστήριο Περιοδικών στο ΚΠΙΣΝ: 2130-999807, periodicals[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Εφημερίδων στο Βαλλιάνειο Μέγαρο: 210-3382504, 210-3382505, newspapers[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών: 2130-999920, 2130-999921, mss[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Τμήματος Γενικής Συλλογής: 2130-999700, 2130-999850 , reading[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Τμήματος Δανειστικής Συλλογής: 2130-999700, circulation[at]nlg.gr

Υπογραμμίζεται ότι στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος δύνανται να εισέρχονται μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες (απλοί ή πιστοποιημένοι). Για την επαναλειτουργία των δημόσιων υπολογιστών θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση, εφαρμόζοντας τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Το Αναγνωστικό Κοινό καλείται να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σχετικά με τους όρους προσέλευσης και εξυπηρέτησής του τόσο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όσο και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος:

  1. για το Αναγνωστήριο των Περιοδικών
  2. για το Αναγνωστήριο των Εφημερίδων
  3. για το Αναγνωστήριο του Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών
  4. για το Αναγνωστήριο του Τμήματος Γενικής Συλλογής
  5. για το Αναγνωστήριο του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής