Σταδιακή Επαναλειτουργία Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος- 2η φάση

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος προχωρά στη δεύτερη φάση της σταδιακής επαναλειτουργίας των υπηρεσιών της από τη Δευτέρα 06 Ιουλίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι για τον προγραμματισμό της επίσκεψης του Αναγνωστικού Κοινού στα Αναγνωστήρια Περιοδικών και Εφημερίδων, στο Αναγνωστήριο Χειρογράφων και στα Αναγνωστήρια του Τμήματος Γενικής Συλλογής και του Τμήματος Δανειστικής Συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, απαιτείται η αποστολή email ή προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να οριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης. Αναλυτικότερα, οι αναγνώστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στα τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ακολουθούν:

  • Αναγνωστήριο Περιοδικών στο νέο κτίριο (ΚΠΙΣΝ): 2130-999807, periodicals[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Εφημερίδων στο Βαλλιάνειο Μέγαρο: 210-3382504, 210-3382505, newspapers[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Χειρογράφων, Αρχείων και Ειδικών Συλλογών: 2130-999920, 2130-999921, mss[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Τμήματος Γενικής Συλλογής: 2130-999700, 2130-999850  reading[at]nlg.gr
  • Αναγνωστήριο Τμήματος Δανειστικής Συλλογής: 2130-999700, circulation[at]nlg.gr

Υπογραμμίζεται ότι στους χώρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος δύνανται να εισέρχονται μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες (απλοί ή πιστοποιημένοι). Η επαναλειτουργία των ανοιχτών Αναγνωστηρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Αναγνωστήρια ισογείου και δευτέρου επιπέδου συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπολογιστών) αποτελεί μια δυναμική διαδικασία και η χρήση τους για το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιείται με αριθμό προτεραιότητας, ο οποίος θα δίνεται σε εγγεγραμμένους χρήστες στην κεντρική είσοδο της ΕΒΕ@ΚΠΙΣΝ με βάση την εκάστοτε διαθεσιμότητα.

Το Αναγνωστικό Κοινό καλείται να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος σχετικά με τους όρους προσέλευσης και εξυπηρέτησής του τόσο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας όσο και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: