Εμμ. Δ. Ροΐδης, Ετήσιες επιθεωρήσεις στην Ώρα (1878-1889)