Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου Σταύρου Ζουμπουλάκη