"Περιοδικός Τύπος και Οπτικός Πολιτισμός" 11-13 Σεπτεμβρίου 2019, Αθήνα | Πρόσκληση υποβολής εργασιών

Η Ερευνητική Μονάδα για την Τεκμηρίωση και Μελέτη της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου(ΕΤΜΙΕΤ) / Κέντρο Νεότερης Ιστορίας (ΚΕΝΙ), Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 8ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Έρευνα του Περιοδικού Τύπου (ESPRit) με θέμα "Περιοδικός Τύπος και Οπτικός Πολιτισμός" στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ, 11-13 Σεπτεμβρίου 2019.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου διοργανώνεται μεταπτυχιακό εργαστήριο για τη μελέτη του περιοδικού τύπου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο ΚΠΙΣΝ, 11 Σεπτεμβρίου 2019. Οι προτάσεις αποστέλλονται στο 2019esprit[at]gmail.com έως τις 15 Απριλίου 2019.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συνεδρία με την οποία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του Συνεδρίου, εστιασμένη στην τρέχουσα κατάσταση των σπουδών του περιοδικού τύπου σε μια ήπειρο όπου η ανάπτυξή του είναι εξαιρετικά ανομοιογενής. Οι προτάσεις για συμμετοχή στην εν λόγω συνεδρία 250 περίπου λέξεων για παρουσιάσεις 20 λεπτών και ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (όχι περισσότερες από 200 λέξεις) αποστέλλονται στο 2019esprit[at]gmail.com έως τις 31 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου.