Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: μεταφορά και τοποθέτηση συλλογών σε κτήρια της ΕΒΕ