Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: μεταφορά και τοποθέτηση συλλογών σε κτήρια της ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για τη μεταφορά και την τοποθέτηση συλλογών στα κτήρια της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.