Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: 3μηνη φύλαξη στο Βαλλιάνειο κτήριο της ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφοράς για την τρίμηνη φύλαξη του Βαλλιανείου κτηρίου της ΕΒΕ είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στα Σχετικά Αρχεία.