Πρόσκληση υποβολής προσφοράς: 3μηνη φύλαξη στο Βαλλιάνειο κτήριο της ΕΒΕ