Πρόσκληση παροχής υπηρεσίας για έλεγχο κλιματιστικών

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσίας ελέγχου-καταγραφής των κλιματιστικών εγκαταστάσεων στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος επί της οδού Πανεπιστημίου 32, Αθήνα. Δείτε την πρόσκληση στα Σχετικά Αρχεία.