Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για την ανακατασκευή της υπάρχουσας εγκατάστασης παροχής ρεύματος στο χώρο του αναγνωστηρίου και των βοηθητικών του χώρων, στο Βαλλιάνειο κτίριο της ΕΒΕ.