Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων της ΕΒΕ