Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για Απευθείας Ανάθεση προμήθειας νέων λογισμικών

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας νέων λογισμικών λειτουργίας για τους τρεις (3) σαρωτές I2s διαστάσεων A1 και Α0 για τις ανάγκες της ΕΒΕ