Πρόσκληση για προμήθεια ετικετών εκτυπωτή (για επισήματα) και αυτοκόλλητων διαφανειών, για τις ανάγκες του Τμήματος / Γραφείου Εισαγωγής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος