Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (σεμινάρια) σε τεχνολογίες Microsoft