Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συγκεκριμένων Προσόντων και Ειδικοτήτων για Απόσπαση στην ΚΥ των ΓΑΚ και στην ΕΒΕ

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμες στην Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης στα Σχετικά Αρχεία.